Två veckor med sprängningar ovan jord i Blecktornsparken

I Blecktornsparken på Södermalm pågår sedan några veckor tillbaka ledningsomläggningar. Med start vecka 48 kommer borrning och sprängarbeten att genomföras.

Nyhet  Södermalm  2021-12-01
Bilden visar arbetsområdet i Stora Blecktornsparken

I Blecktornsparken flyttar vi ledningar med bland annat fjärrvärme och vatten. Ledningsomläggningarna är en del av förberedelserna för bygget av tunnelbanans nya station Hammarby kanal.

– Vi behöver ta bort berg i marken då det ligger i vägen för omläggningarna. Därför måste vi både borra och spränga, säger Anil Soondh, byggledare.

Området säkras vid sprängning
När vi spränger ovan jord måste området runtomkring säkras. Bland annat täcks platsen med mattor och splitterskydd, men trots det måste alla hålla sig på ett säkert avstånd. Som en extra säkerhetsåtgärd ska du som bor nära inte stå vid fönstren eller gå ut genom dörrar som vetter mot området. Fönstren bör även hållas stängda.

– När vi spränger kommer vi att ha tillfälliga avspärrningar och vakter runt arbetsområdet som ser till att ett säkert avstånd hålls och att eventuell trafik, cyklister och fotgängare stoppas under själva sprängningen. Det är först när sprängledare fått okej från alla vakter som sprängningen utförs, säger Anil Soondh, byggledare.

Före och efter varje sprängning varnas närområdet med ljudsignaler. 
Före varje sprängning: Korta ljudsignaler – – – –  
Efter varje sprängning: En lång signal  ____ 

Arbetstider
Arbetet med att ta bort berg beräknas pågå cirka två veckor och kan medföra höga ljudnivåer. Ledningsomläggningarna utförs i etapper och beräknas pågå till och med februari 2022. Arbetet utförs helgfria vardagar klockan 07– 19.


Få sprängvarning i telefonen   
Sprängningarna ovan jord varar i cirka en sekund. Du som vill kan få ett sms cirka 30 minuter innan varje sprängning. Du anmäler dig till sms här.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Nyheter