Tre veckor med små sprängningar

Nyhet  Södermalm  2021-11-12
I Stigbergsparken på Södermalm pågår sedan augusti arbetet med utbyggnaden av Blå linje till Nacka och Söderort. I parken ska station Sofia byggas och måndag 15 november sker den första sprängningen.

Förberedelserna i parken har pågått sedan augusti. I början av vecka 46 startar sprängningsarbetet ovan jord. Samtidigt pågår borrningar i berget, vilket kan medföra höga ljudnivåer. 

– Just här består marken av berg. Det behöver vi ta bort för att kunna anlägga det djupa hisschaktet och bygga det nya stationshuset. De första sprängningsarbetena beräknas pågå i cirka tre veckor, säger Richard Lindholm, byggledare berg.  

Området säkras vid sprängning
När vi spränger ovan jord måste området runtomkring säkras. Bland annat täcks platsen med mattor och splitterskydd, men trots det måste alla hålla sig på ett säkert avstånd. Som en extra säkerhetsåtgärd ska du som bor nära inte stå vid fönstren eller gå ut genom dörrar som vetter mot området. Fönstren bör även hållas stängda.

När vi spränger kommer vi att ha tillfälliga avspärrningar och vakter runt arbetsområdet som ser till att ett säkert avstånd hålls. De stoppar bland annat trafik, cyklister och fotgängare på intilliggande gator. Trafiken runt området stoppas i maximalt tio minuter vid varje sprängtillfälle. Först när sprängledaren fått okej från alla vakter utförs sprängningen.

Fasta sprängtider i parken
Granne med Stigbergsparken ligger Ersta sjukhus och med hänsyn till verksamheten kommer sprängningar att ske på fasta tider, klockan 10.00 och 14.00, däremot nödvändigtvis inte varje dag. Borrningar kan dock förekomma helgfri vardag klockan 07 –19. 

Före och efter varje sprängning varnas närområdet med ljudsignaler. 
Före varje sprängning: Korta ljudsignaler  – – – –  
Efter varje sprängning: En lång signal  ____ 

Få sprängvarning i telefonen   
Sprängningarna ovan jord varar i cirka en sekund. Du som vill kan få ett sms cirka 30 minuter innan varje sprängning. Du anmäler dig till tjänsten här: nyatunnelbanan.se/sms-information.  

 

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00