Tilldelade kontrakt

Här hittar du information om de upphandlingar som tilldelats under 2021.

Bygg- installation och tele, Järfällatunneln med stationer 4721, tilldelad 30 november

Kontrakt är skrivet med Skanska Sverige AB. Entreprenaden omfattar stomkomplettering, installationer och tele. Entreprenaden är en utförandeentreprenad. Kontraktsvärdet är beräknat till cirka 900 miljoner kronor.

Anläggningsentreprenad Sickla 8714, tilldelad 5 oktober

Kontrakt är skrivet med CRTG. Entreprenaden omfattar bland annat bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten. Kontraktsvärdet är 932 miljoner kronor. 

Spår- och servicetunnel Kungsträdgården, 7711, tilldelad den 1 juni

Kontrakt är skrivet med OHL. Entreprenaden omfattar bland annat bergschakt för spår- och servicetunnlar på Blasieholmen. Även betongarbeten samt anslutande markarbeten ingår. Entreprenaden är en utförandeentreprenad. Kontraktsvärdet är beräknat till 699 miljoner kronor.

Anläggningsentreprenad Gullmarsplan 9715, tilldelad 28 maj

Kontrakt skrivet med Obrascon Huarte Lain S.A. Entreprenaden innefattar bergarbeten för spårtunnel, stationsutrymmen, vertikalschakt för att ansluta till befintlig station, betongarbeten och anslutande markarbeten. Entreprenaden är en utförandeentreprenad och kontraktsvärdet är beräknat till cirka 885 miljoner kronor.

Anläggningsentreprenad Sofia 7715, tilldelad 3 maj

Kontraktet är skrivet med Implenia Sverige AB. Entreprenaden omfattar bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten samt anslutande markarbeten.Entreprenaden är en utförandeentreprenad och kontraktsvärdet är beräknat till cirka 1 miljard kronor. 

Utförandeentreprenad 5711 Kvicksundsvägen, tilldelad 15 mars

Kontrakt skrivet med PEAB. Entreprenaden innefattar en betongtunnel under Kvicksundsvägen, inklusive förberedande arbeten, spont, jord- och bergschakt. Entreprenaden är en utförandeentreprenad och kontraktsvärdet är beräknat till cirka 123 miljoner kronor.

Anläggningsentreprenad 8716 Nacka, tilldelad 11 februari

Kontrakt skrivet med Skanska. Entreprenaden innefattar bergschakt för spårtunnel, stationsutrymmen, betongarbeten och markarbeten Entreprenaden är en utförandeentreprenad och kontraktsvärdet är beräknat till cirka 1 miljard kronor.

Arbetstunnel Örbyleden 5712, tilldelad den 8 februari

Kontrakt är skrivet med YIT. Entreprenaden omfattar en arbetstunnel för kommande arbete med att bygga ut Högdalsdepån med nya anslutningsspår och ny underjordisk uppställningshall. Entreprenaden är en utförandeentreprenad. Arbetet startar i mars 2021 och kontraktsvärdet är beräknat till 90 miljoner kronor.

Station Hagastaden 3711, tilldelad den 2 februari

Kontrakt är skrivet med NCC. Entreprenaden omfattar bland annat bergschakt för tunnlar mot Odenplan och Hagalund, plattformsrum, vertikalschakt, arbeten med stål- och betongstommar, installationer samt inredning för station Hagastaden. Entreprenaden är en utförandeentreprenad. Kontraktsvärdet är beräknat till 1,3 miljarder kronor.

Genomförda upphandlingar 2018-2021

Genomförda upphandlingar 2018 – 2021.xlsx

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00