Stadshagen

Intill Stadshagens idrottsväg byggs en likriktarstation som ska förse den utbyggda tunnelbanan med ström.

Det här bygger vi

Platsen för likriktarstationen i Stadshagen planerades och förbereddes för att kunna klara kraftbehovet till 1965 års tunnelbaneplan som redan då innehöll en linje till Nacka. Nu, i och med utbyggnaden av tunnelbanans Blå linje till Nacka och Söderort, kommer stationen byggas på den sedan länge planerade platsen. Nybyggnationen är en förutsättning för utbyggnaden av tunnelbanans Blå linje och kommer även möjliggöra tätare tågtrafik.

Planområdet ligger invid Stadshagens idrottsväg, med idrottsplatsen på motsatt sida av gatan. Planområdet omfattar fastigheten Glaven 13, som ägs av Stockholm stad. Byggnaden ska placeras och utformas med hänsyn till omgivande landskap, gatumiljö och bebyggelse.

Arbetet beräknas påbörjas våren 2022.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00