Stadens rum förändras med nya tunnelbanan

Nyhet  Nya tunnelbanan, Södermalm  2021-10-01
I Stigbergsparken på östra Södermalm pågår arbetet med att bygga en ny tunnelbanestation. Samtidigt jobbar Stockholms stad med hur parken ska bli när tunnelbanan är klar.

Station Sofia kommer att förändra Stigbergsparken. Först är stora delar byggarbetsplats för tunnelbanan i många år, sen tar Stockholms stad över och skapar den nya parken. 

 – För att vår nya byggnad ska passa in i den nya parkmiljön samarbetar vi tätt med Stockholms stad, som är ansvariga för själva parken, säger Andreas Burghauser, projektchef för tunnelbanan till Södermalm.

 – Vi har ju ett gemensamt mål att det här ska bli en så bra plats som möjligt – både för de framtida resenärerna och för alla andra som är i parken, fortsätter han.  

Torsdag 30 september fattade Stockholms stad beslut om inriktningen för hur Stigbergsparken ska bli i framtiden. Så här skriver staden i sitt inriktningsbeslut:

”Den nya platsen ska ge möjlighet till såväl rekreation, vistelse som kommunikation. Målsättningen är att skapa en gestaltad helhet med ett tydligt samspel mellan stationsbyggnad, torg och park.”

 – När vi är klara kommer många fler människor än idag att röra sig i området. Vi räknar med ungefär lika mycket folk som vid Hornstull eller Karlaplan, 35 000 av- och påstigningar varje dag. Då behövs till exempel nya gångstråk som klarar av den ökade belastningen, säger Andreas Burghauser.

Tunnelbanan invigs 2030, men Stockholms stad behöver inte vänta till dess med att börja jobba med parken

 – Vi planerar att vara färdiga med våra arbeten i parken 2027, så då kan Stockholms stad börja jobba med den nya parken, säger Andreas Burghauser. 

Här hittar du Stockholms stads sida om Stigbergsparken

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00