Tidplan

2012
 • Förstudie och idéstudie

  Trafikförvaltningen genomförde 2012 och 2013 idé- och förstudier om en utbyggnad av tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka som skulle kunna kopplas till Grön linje söderut.

 • Stockholmsförhandlingen

  Staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla kommun och Solna stad ingår i en överenskommelse om en utbyggnad av tunnelbanan.

 • Markundersökningar påbörjas

  Vi utför markundersökningar för att kontrollera jordens och bergets kvalitet innan utbyggnaden startar. Resultatet används som underlag i vårt planeringsarbete.

 • Lokaliseringsutredning Sofia-Sockenplan

  I lokaliseringsutredningen beskrivs konsekvenserna av olika sträckningar och stationslägen.

2012201320152015
2025

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00