Sundstabacken

Våra arbeten vid Sundstabacken

Arbetstunnel Sundstabacken

Vid Sundstabacken har vi byggt en arbetstunnel. Arbetstunneln behövs för transportera bergmassor under hela byggtiden. Den leder till den kommande spårtunneln som norrut kommer från Kungsträdgården och söderut ansluter till befintlig station Sockenplan. Arbetet utförs av OHLA på uppdrag av Region Stockholm.

Bilden visar var arbetstunneln vid Sundstabacken är placerad.

Arbetstider

Arbetstunneln är utspräng och just nu pågår inga sprängningsarbeten. Arbete med asfaltering samt transporter förekommer kl 7-19 vardagar samt lördagar. Sprängningsarbeten för spår- och servicetunnlar norrut och söderut återupptas preliminärt den 20 januari 2022.

Påverkan på området

Byggtrafik förekommer vid olika tidpunkter. Efter årsskiftet kommer transporter med bergmassor återupptas. Bergmassorna lastas inne i tunneln och körs sedan ut via Hammarbybacken och vidare ut på större vägar via Nynäsvägen.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00