Sockenplan

Våra arbeten vid Sockenplan

Spårtunnel och servicetunnel

Vid arbetsområdet nära Enskede gårds gymnasium ska vi bygga en spår- och en servicetunnel som ansluter till den nya stationen Slakthusområdet. Söderut ansluts det nya spåret till befintligt spår vid station Sockenplan. Arbetsområdet kommer så småningom att utökas västerut när Palmfeltsvägen läggs om i ett nytt läge. Arbetet utförs av YIT på uppdrag av Region Stockholm.

Den nya blå linjen kopplas ihop vid befintlig station Sockenplan.

Arbetstider

Under vintern arbetar vi som regel helgfria vardagar kl. 07–19 men även vissa helger. När så krävs kan dock arbeten förekomma dygnet runt veckans alla dagar. Riktvärden för buller och hur och när vi får överskrida dessa, styr vad vi kan arbeta med. Arbetstider för jul och nyår, se den blå rutan längst upp på sidan.

Sprängning sker under dagtid. Biltrafik och gångvägar i området stängs av några minuter när vi spränger.

Påverkan på området

Tunnelbanebygget kommer periodvis att störa närområdet. Under vintern kommer vi spränga ovan jord och borra en stor grop för att bl a skapa en transportväg. Ibland finns arbetsmoment som gör att vi inte kan hålla oss inom riktvärdena för hur mycket arbetet får låta, t ex att berget inte beter sig enligt våra prognoser eller att det inte finns några alternativa arbetsmetoder eller sätt att dämpa buller. Vi behöver då föra en dialog med tillsynsmyndigheten.

  

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00