Gullmarsplan

Våra arbeten på station Gullmarsplan

Ny plattform och en ny uppgång

På station Gullmarsplan ska vi bygga en ny plattform under tunnelbanans gröna linje, ca 70 meter under marknivå, som nås via fem snabbhissar. Förberedande arbeten har pågått under flera år. Vi är nu klara med ombyggnaden av bussterminalen som gjordes för att skapa plats för de nya hissarna. Nästa steg är att spränga för hisschaktet. Sprängningsarbeten beräknas börja tidigast under våren 2022. Arbetet utförs av OHLA på uppdrag av Region Stockholm. Vi bygger även en ny uppgång i Mårtensdal som nås med vanliga rulltrappor.

Bilden visar var den nya blå linjen ska gå mellan Södermalm och Sockenplan samt de två uppgångarna för station Gullmarsplan.

Arbetstider

Dagtid kl 07.00-19.00, vid behov natt kl 21.00-05.00.

Påverkan på området

Arbetet innebär att vi, vid olika tidpunkter, kommer påverka olika våningsplan på stationen. Vi kommer ha flera arbetsområden bl a på bussterminalen, i biljetthallen och i spårnivå. Bergmassor kommer transporteras ut via arbetstunneln vid Sundstabacken.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00