De nya stationerna

Blå linje söderut får en ny plattform vid Gullmarsplan och en ny station i Slakthusområdet som ersätter de befintliga stationerna Globen och Enskede gård. Blå linje ansluter till befintlig station Sockenplan.

Ny plattform och ny station

Blå linje söderut får en ny plattform vid Gullmarsplan och en ny station i Slakthusområdet som ersätter de befintliga stationerna Globen och Enskede gård. Blå linje ansluter till befintlig station Sockenplan.

Gullmarsplan

På den befintliga station Gullmarsplan byggs en ny nivå för Blå linje under den Gröna linjens plattform. Plattformen nås av snabbgående hissar eftersom den ligger 70 meter under marknivå. I Mårtensdal placeras en ny uppgång, nära Tvärbanan. Uppgången nås via vanliga rulltrappor och hissar.

Om stationen

  • Station Gullmarsplan får en ny plattform för Blå linje 70 meter under markytan.
  • Stationen får två uppgångar, en i befintlig station, en i Mårtendal.
  • 1 400 resenärer beräknas stiga på varje timme under rusningstrafik vid Gullmarsplan år 2030 på Blå linje.

Slakthusområdet

Station Slakthusområdet får två uppgångar. Den norra uppgången placeras i en ny byggnad vid Rökerigatan, cirka 100 meter från nuvarande station Globen som kommer läggas ned. Stationen förväntas ta emot många besökare från de närliggande arenorna. För att undvika att plattformen på stationen överbelastas vid evenemang, utformas entrén så att resenärsströmmar kan kontrolleras. Den södra uppgången vid Hallvägen/Charkmästargatan får två entréer strax intill en planerad park.

Om stationen

  • Station Slakthusområdet byggs 40 meter under markytan.
  • Stationen får två uppgångar.
  • Stationen kommer att ersätta dagens stationer vid Globen och Enskede gård.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00