Östra Södermalm

Våra arbeten i Stigbergsparken och Londonviadukten

Station Sofia

I Stigbergsparken bygger vi den nya stationen Sofia. Anläggningsentreprenaden är tilldelad Implenia. På den nya stationen beräknas 35 000 resenärer kliva av och på tunnelbanan varje dygn och Sofia blir en viktig knutpunkt på Södermalm. Stationen kommer att ligga 100 meter under mark och åtta stora, ljus snabbhissar kommer att ta resenärerna till och från plattformen på 30 sekunder – en unik lösning i Stockholms tunnelbana!

Arbetet med spår- och servicetunnlar planeras vara klart 2024 och hisschaktet 2025. Under 2026 färdigställs biljetthallen och återställning av parken startar 2027. Därefter sker installationer och tester innan första passageraren reser här 2030.

Londonviadukten

Arbetstunneln i Londonviadukten nådde i augusti 2021 det kommande stationsutrymmet för station Sofia och härifrån kommer vi att fortsätta driva spårtunnlar norrut under Saltsjön för att koppla på spåren station Kungsträdgården. Vi driver även tunnel söderut mot Hammarby kanal för att koppla på spåren mot Gullarmsplan och Söderort, samt Hammarby Sjöstad och Nacka. Arbetstunneln kommer att fortsätta fungera för in- och uttransport av material, maskiner och personal under hela byggtiden.

Arbetstider

Våra arbetsmoment anpassas efter de bullerkrav som finns. På Södermalm får det pågå störande arbeten under jord, som borrningar och sprängningar, helgfria vardagar kl. 07-22. Arbeten får även ske lördagar kl. 07-19. Lastning av bergmassor sker inne i tunneln och görs nattetid. Även ovan jord pågår arbeten som kan höras och tung trafik körs in och ut på byggområdena.

Påverkan på området

Det kommer att märkas när vi bygger, men inte överallt och inte hela tiden. Tunnlarna är ca 100 meter under marknivån. Djupet gör att påverkan på omgivningen blir mindre, men det kommer fortfarande att alstras stomljud från arbeten som bland annat borrning och sprängning. Skyddsplank är uppsatt runt arbetsområdet och trappan i parken, Frans Schartaus Institut, är avstängd. Frans Schartaus trappor och Ersta trappor kommer att vara öppna som vanligt. Våra arbeten kommer att generera byggtrafik för frakt av material, maskiner och jord. Masstransporter kommer att ske via Londonviadukten ut på Stadsgårdsleden. Mindre mängd byggtrafik kommer att ske på Folkungatan och Tjärhovsgatan.

Digitalt nyhetsbrev om östra Södermalm

Jag har läst informationen om behandling av personuppgifter på: nyatunnelbanan.se/informationsmaterial och samtycker till att mina personuppgifter används för utskick av följande nyhetsbrev:

 Information om arbeten med Station Sofia

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00