Hammarby Sjöstad

Våra arbeten i Luma och Vintertullen

Arbetstunnel Hammarby Fabriksväg

I Hammarby Sjöstad har en arbetstunnel från Hammarby Fabriksväg sprängts fram till Luma och befinner sig nu i utrymmet för spår- och servicetunnlar. Arbetstunneln behövs för att bygga station Hammarby kanal, med en uppgång i Luma och en vid Vintertullen på Södermalm. I december 2021 kommer produktionen att pågå på sex tunnelfronter samtidigt, ca 40 meter under jord. Arbetet utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.

Under perioden november 2021 – februari 2022 sker ledningsomläggningar i och kring Blecktornsparken för att förbereda för den nya stationsentrén. Arbetet utförs av JM på uppdrag av Region Stockholm.

Arbetstider

Sprängningar och andra bulleralstrande arbeten kan förekomma helgfria vardagar kl. 07-22 och lördagar kl. 07-19.

Påverkan på området

Lastbilstransporter med bergmassor från tunneln och arbetsområdet körs västerut på Hammarby Fabriksväg och vidare ut på större vägar via Södra länken. Som ett led i att skapa en trygg trafiksituation kommer Hammarby Fabriksväg att vara enkelriktad från Virkesvägen i öster till Hammarbyvägen i väster. Vid sprängningar stoppas trafik, såväl som gång- och cykeltrafik på Virkesvägen och Hammarby Fabriksväg en kort stund.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00