Djupa stationer

På några av de nya stationerna kommer det endast att finnas snabbhissar för att nå plattformen. Det gäller stationerna Sofia på Södermalm, Gullmarsplan och Nacka.  

Hissar istället för rulltrappor

Anledningen att hissar används i stället för rulltrappor är flera. Vid några av stationerna ligger den nya tunnelbanelinjen så djupt vid föregående station att det är omöjligt att nå det nya stationsläget utan att lutningen blir för brant. Då installeras hissar i stället för rulltrappor för att transporten till och från plattformen ska gå snabbare för resenärerna. Hissarna är även mindre utrymmeskrävande än rulltrappor. 

20 gånger snabbare

Snabbhissarna kommer att gå hela tiden, utan att man behöver trycka på någon knapp och vänta på hissen. Med hissarna tar man sig cirka 20 gånger snabbare till och från plattformen än med vanliga rulltrappor.

Gjorda för utrymning

Hissarna är byggda för att klara av en utrymning även vid brand och vid respektive station byggs flera separata, brandsäkra utrymmen. Det finns trappor var elfte meter som utrymningsväg. Hissarna är utrustade med larmknapp och nödtelefon och har reservkraftaggregat. Det är mycket ovanligt att stationer behöver utrymmas. 

100 meter under jord

Station Sofia på Södermalm kommer att ligga ca 100 meter under jord och kommer bara att ha snabbhissar, inga rulltrappor. Det blir åtta stora, ljusa och snabba hissar som tar ca 20 resenärer vardera till och från plattformen i skytteltrafik. Det blir både snabbare och bekvämare för resenärerna än att åka rulltrappor. Snabbhissarna kommer att gå hela tiden, utan att man behöver trycka på någon knapp och vänta på hissen. Skillnaden i tid är ca 5 minuter med rulltrappor mot ca 30 sekunder med hiss. Det blir en unik lösning i Stockholms tunnelbana, men motsvarande hisslösningar finns på många ställen i höga hus.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00