Sickla

Våra arbeten med station Sickla.

Station Sickla

Station Sickla ligger strax norr om Sickla köpkvarter med närhet till bostäder, handel och arbetsplatser. Stationen kommer att ha fyra entréer, två i väster och två i öster. Vid Saltsjöbanan och Tvärbanan planeras ett stations- och kontorshus där de västra entréerna byggs.

En av entréerna kommer att ligga i anslutning till Tvärbanan och Saltsjöbanan och den andra entrén i väster kommer att ligga vid korsningen Sickla industriväg/Smedjegatan. I öster byggs en entré mot Alphyddevägen och en entré i Sickla köpkvarter.

Arbetstider

Vi arbetar dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment. Bergborrning görs på måndag–fredag kl. 07–22 och på lördagar kl. 07–19. Sprängningar för arbetstunneln kan ske alla dagar i veckan mellan 07-22. Vilka dagar vi spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Sprängningar planeras ej på söndagar men kan ske i undantagsfall. 

Påverkan på området

Det pågår flera arbeten i Sickla. Vid Värmdövägen, i höjd med Saltsjöbanans Nacka station, bygger vi en av tre arbetstunnlar i Nacka. Vid korsningen Sickla industriväg och Smedjegatan bygger Atrium Ljungberg Sickla stationshus där två entréer till tunnelbanan ska ligga. Tunnlarna är ca 25 meter under marknivån. Djupet gör att påverkan på omgivningen blir mindre, men det kommer fortfarande att alstras stomljud från arbeten som bland annat borrning och sprängning. Våra arbeten medför byggtrafik för frakt av material, maskiner och berg Majoriteten av transporterna kommer att ske via Värmdöleden.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00