Sena tunnelsprängningar väcker frågor

Nyhet  Nya tunnelbanan, Söderort  2021-09-13
Klockan är strax före 10 på kvällen, allt är stilla. Då smäller det plötsligt till. Sprängningen låter som ett högljutt smatterband och det känns som att hela huset skakar. Bor du i närheten av någon av tunnlarna som håller på att växa fram under Stockholm känner du säkert igen det här.

Publicerat 2021-09-13 (Publicerad första gången 2021-01-29)

– ”Varför måste ni spränga så sent?” Det är en av de vanligaste frågorna vi får just nu, speciellt från familjer med små barn, säger Andreas Lundell, samordnare för närområdeskommunikationen på nya tunnelbanan.  

Den enkla förklaringen är att nya tunnelbanan har tillstånd att göra bullrande arbeten under alla vardagar mellan klockan 07 och 22.  

– Men det är inget självändamål att spränga så nära klockan 22 som möjligt. Om det funkar skjuter vi gärna den sista salvan tidigare, men det är ett stort pussel som ska gå ihop, säger Aliaa Eddnan Husein, byggledare för arbetstunneln vid Hammarby Fabriksväg.  

Jobbar dygnet runt

Utbyggnaden av tunnelbanan är ett av de viktigaste infrastrukturprojekten i Stockholmsregionen. Tidplanen är snäv och för att klara den måste arbetet pågå dygnet runt. 

Sprängningen är en del av en cykel som flyttar tunneln allt längre in i berget. Efter sprängningen och utvädring av spränggaser måste löst berg som sitter kvar i tunneltaket knackas ner, innan berget lastas ut och fraktas iväg på lastbil. Det här är arbeten som är tystare och därför kan göras sent på kvällen och natten. 

– På många ställen har vi inte heller tillstånd att köra ut med tunga transporter från våra arbetsområden annat än nattetid, för att det är så mycket människor och andra fordon i rörelse på dagen. Det är också bättre för miljön att lastbilarna inte fastnar i trafiken, säger Aliaa Eddnan Husein.  

Borrningar i berget

Men det är mycket arbete innan det nedfallna berget kan köras bort. Först borras långa hål som fylls med cement, för att täta berget. Sen borras kortare hål, som laddas med sprängämnen. Borrningarna sprider sig i berget och hörs långt. Därför måste de göras mellan klockan 7 och 22.  

Inför själva sprängningen behöver alla som jobbar i tunneln sätta sig i säkerhet och man flyttar även på maskiner. Själva sprängningen går fort, 6–7 sekunder, men kan både låta högt och kännas en hel del om man är i närheten – till exempel i en lägenhet i ett hus ovanpå tunneln.  

Spränger två gånger i veckan

För arbetstunneln som går från Hammarby Fabriksväg ner mot den blivande stationen Hammarby kanal spränger man just nu (september 2021) fyra salvor i veckan. Ambitionen är att de ska ligga lite tidigare på kvällen än 22 – men det är inte alltid som det är möjligt: 

– Det är mycket som kan hända och vi har en tajt tidplan. Om en maskin strular eller ett av hålen som ska laddas med sprängmedel måste rensas – då behöver vi kunna spränga dagens salva ändå, även om klockan närmar sig tio. Annars förskjuts hela tidplanen framåt och byggtiden blir sakta längre och längre, förklarar Aliaa Eddnan Husein. 

Fasta tider funkar inte överallt 

På en del ställen finns det fasta sprängtider, för att känsliga verksamheter som sjukhus och laboratorier ska kunna planera. 

– Det kan handla om ett labb på Karolinska Institutet som behöver veta exakt när de ska skydda extra känslig utrustning eller att vi bara sprängde tidig morgon och sen kväll när vi passerade Ersta sjukhus, säger Andreas Lundell. 

Men fasta tider kan påverka framdriften, eftersom entreprenören inte kan planera sitt arbete så att det blir så effektivt som möjligt och varje missad sprängning påverkar tidplanen negativt.  

– Det kanske är en klen tröst om man tycker att det är jobbigt med sprängningarna, men ju längre tid vi kan jobba under ett dygn, desto kortare blir störningen i veckor eller månader, när fronten på tunnelbygget kommer längre och längre bort, säger Andreas Lundell. 

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00