Tillfällig vistelse

Det kommer att märkas när tunnelbanan byggs ut men vi gör vad vi kan för att ditt vardagsliv ska fungera under hela byggtiden. I vissa fall kan våra arbeten tidvis störa så pass mycket att du som boende kan behöva tillfällig vistelse.

Så får du tillfällig vistelse

Om du upplever att du blir störd av arbetena är det första du gör att kontakta oss. Det gör du genom att fylla i formuläret ”anmäl störning”. Om du har frågor är du välkommen att kontakta SL kundtjänst.

När vi har fått din störningsanmälan, så utreder vi om det bullrar mer än vad som är tillåtet. Det vill säga att det låter mer än riktvärdena i vår miljödom. Sedan kan vi göra åtgärder i flera steg:

Så går det till

  • Vi kan komma ut till dig och göra mätningar på plats, alternativt utföra kompletterande mätningar på arbetsområdet. Första steget är då att försöka dämpa vid bullerkällan eller byta arbetsmetod.
  • Om inte det fungerar ser vi om det finns något ytterligare vi kan göra hemma hos dig under den här perioden (det kan till exempel handla om att förstärka dina fönster).
  • Som en sista utväg kommer vi att erbjuda möjlighet till tillfällig vistelse, antingen bara under dagtid eller under hela störningsperioden. Det beror på vilken typ av arbeten som utförs och vilka tider vi arbetar. Eftersom det mest bulleralstrande arbetet utförs under dagtid, är tillfällig vistelse ett komplement till bostaden som kan bli aktuellt för den som är hemma på dagarna eller som har särskilda behov.

Vi erbjuder tillfällig vistelse om bullret överskrider riktvärdena i våra miljödomar i fem dagar i följd eller fem dagar under en tiodagarsperiod.

Mätningar

Innan arbetet börjar görs prognoser över var och hur mycket det kommer att störa. Där vi riskerar att överskrida riktvärden för buller skickar vi ut ett brev med information och erbjudande om tillfällig vistelse till berörda hushåll. Utskicket görs senast tre veckor innan vi bedömer att störningen kan uppstå.

Om du får detta informationsbrev så betyder det inte att tillfällig vistelse behöver bli aktuell. I många fall är våra prognoser väl tilltagna och den faktiska störningen blir ofta mindre än befarat.

Olika sorters tillfällig vistelse

Vi har olika lösningar för tillfällig vistelse och dessa varierar beroende på störning och geografiskt område. Det kan till exempel vara bostadsmoduler, hotell, lägenhetshotell eller kontorshotell. Vi försöker att hitta lösningar som är anpassade efter individuella behov. Vi försöker också att erbjuda tillfällig vistelse i närheten av hemmet när det är möjligt.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00