Om skada uppstår

Det är högst ovanligt att arbetet med nya tunnelbanan ger några skador på omgivande byggnader. Men om du tror att en skada har uppstått är det viktigt att det anmäls.

Anmäl skada

Arbetet med nya tunnelbanan utförs alltid med största försiktighet och väl inom de olika riktlinjer som måste följas. Det är därför väldigt ovanligt att skador på fastigheter och egendom uppstår. Om du tror att arbetet med nya tunnelbanan orsakat en skada är det väldigt viktigt att du anmäler detta.

För att anmäla en skada behöver du fylla ett formulär.

När anmälan gjort inleds alltid en utredning. Om utredningen visar att arbetet har orsakat skadan har du rätt till ersättning.

Kriterier för ersättning

  • Störningen som orsakat skadan ska vara av en viss typ, till exempel buller, vibrationer eller om tillträde till affärslokal har försvårats.
  • Du måste visa att en skada har uppstått. Det kan göras på flera sätt, till exempel med fotografier på skadan, kvitton för utgifter eller årsredovisningar.
  • Du ska visa att skadan uppstått under tiden för våra arbeten.
  • Du ska visa att det är våra arbeten som har lett till skadan.
  • Du ska, inom rimliga gränser, försökt ha begränsat skadan. Exempelvis genom att försöka förhindra att skadan förvärras eller följdskador uppstår och att du så tidigt som möjligt anmäler skador

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00