Så påverkas du

Det låter och vibrerar när nya tunnelbanan byggs. Besiktningar och mätningar säkerställer att alla arbeten utförs säkert och korrekt.

När den nya tunnelbanan växer fram under Stockholm kan du som bor och arbetar i närheten av ett arbetsområde märka att det byggs. Sprängningar, vibrationer och lastbilar som transporterar bort bergmassor är vardag. Men det får inte låta hur mycket som helst – detta regleras i flera miljödomar. För att säkerställa att vi inte bryter mot någon dom görs kontinuerliga mätningar. Och innan ett bygge inleds erbjuds boende och verksamheter i närheten en besiktning. När arbetet är klart kontrolleras fastigheten.

Om störningarna skulle bli för stora kan du alltid anmäla detta. I vissa fall kan du som störs erbjudas tillfällig vistelse.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00