Så går upphandling till

För att kunna genomföra utbyggnaden av tunnelbanan behöver vi många olika entreprenörer.

Om upphandling

Vi upphandlar enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) (2016:1146).  Våra upphandlingar genomförs i full internationell konkurrens.

Vilka upphandlingar vi har ute och vilka som planeras kan du se i vår upphandlingstidplan som uppdateras ungefär varannan månad.

Kvalificering

Vi använder kvalificeringssystem TransQ för urval av leverantörer i entreprenadupphandlingar. TransQ är ett internetbaserat leverantörsregister och kvalificeringssystem som drivs av företaget Achilles på uppdrag av de ledande nordiska transportorganisationerna.

Du kontaktar själv Achilles System för registrering och prekvalificering i TransQ. Registreringsprocessen kan ta flera veckor. En årlig administrativ avgift tas ut för att vara registrerad i TransQ

Bara företag som är prekvalificerade i TransQ vid tidpunkten för urval och inom för upphandlingen relevanta koder kan inkomma med anbud.

Kvalificeringens syfte är att säkerställa att leverantören har den rättsliga och finansiella förmåga och den tekniska och yrkesmässiga kapacitet som krävs för att utföra det uppdrag som upphandlas. Kvalificeringskrav kan ställas redan vid urval eller senare i samband med anbudsinlämning.

Hur varje upphandling genomförs, vilka koder som planeras att användas för urval och tider för kvalificering framgår av upphandlingstidplanen.

Inbjudan till anbudsgivning

De anbudsgivare som har kvalificerat sig för upphandlingen via TransQ bjuds in till anbudsgivning via TendSign. För att delta i upphandling behöver du registrera ett konto i TendSign. Det är gratis att registrera upp till tio användarkonton per organisationsnummer.

I inbjudan till anbudsgivning finns länk till förfrågningsunderlaget, där det framgår hur upphandlingen genomförs, vilka krav som ställs på anbudsgivare och anbud, en beskrivning av entreprenaden och kontraktsvillkor.

Under anbudstiden finns möjlighet att ställa frågor samt delta på projektgenomgång och visningar av objekt när det behövs och om det är möjligt.

Anbudsinlämning sker via TendSign.

Tilldelning

Den anbudsgivare som uppfyller samtliga formaliakrav, samtliga kvalificeringskrav och har det bästa anbudet enligt tilldelningskriterierna vinner.

När beslut om tilldelning har fattats meddelas samtliga anbudsgivare resultatet via TendSign.

Kontraktsskrivning sker tidigast efter att avtalsspärren har upphört. Avtalsspärrens längd anges vi i tilldelningsbeslutet.

När upphandlingen är avslutad erbjöds anbudsgivare ett återkopplingsmöte.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00