Nyaste linjen dras via Liljeholmen

Nu är alla utredningar klara och överlämnade till trafiknämnden i Region Stockholms för beslut. Det alternativ som ger störst nytta går från Fridhemsplan till Älvsjö via Liljeholmen.

Nyhet  Älvsjö, Nya tunnelbanan  2021-12-01
T-skylt och karta

– Vi har undersökt två dragningar på djupet nu under hösten – via Liljeholmen eller via Södersjukhuset. Dragningen via Liljeholmen ger störst möjlighet att bygga nya bostäder och är dessutom billigare att bygga, därför är det vårt förslag till beslut, säger Stefan Persson, chef för avdelning Planering på nya tunnelbanan.

Beslut 14 december

Region Stockholms trafiknämnd fattar beslut om var tunnelbanan ska gå på tisdag 14 december. Om beslut fattas enligt förslaget blir stationerna på vägen från Fridhemsplan och söderut Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och slutstationen Älvsjö.

– Men både i Älvsjö och Fridhemsplan bygger vi på ett sätt så att det går ett förlänga linjen i framtiden, om det kommer sådana beslut, säger Stefan Persson.

Under samrådet har det kommit en del synpunkter från människor som tycker att alternativet via Södersjukhuset skulle vara det bästa.

– Det var också ett bra alternativ, men ungefär lika många tyckte att dragningen via Liljeholmen är den bästa. Bostadsbyggandet är en viktig del och det här alternativet ger fler nya bostäder och även fler nya arbetsplatser och resenärer. Det blir också en nästan två kilometer kortare sträcka, vilket innebär att den är billigare att bygga, säger Jörgen Altin, huvudprojektledare för tunnelbanan till Älvsjö.  

Nya synpunkter samlas in i vår

Vårens arbete kommer att handla om att utreda tekniska förutsättningar och om att ta reda på var de nya stationerna placeras bäst i varje område.

– Då är det viktigt för oss att samla in synpunkter, den som bor i närheten av en planerad station sitter på värdefulla kunskaper, säger Jörgen Altin, huvudprojektledare för tunnelbanan till Älvsjö.

Nästa samråd är planerat till försommaren.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00