Nya bilder – så blir knutpunkten i Barkarby

I Barkarby växer en ny knutpunkt fram, med tunnelbana, buss, pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg i nära anslutning till varandra. 

Nyhet  Barkarby, Nya tunnelbanan  2021-11-23
Visionsbild på framtidens Barkarby med Veddestabron
Visionsbild på framtidens Barkarby med Veddestabron Foto: White arkitekter

Tunnelbanebygget i Barkarby är i full gång och nästan två tredjedelar av allt berg är utsprängt. 30 meter under jord ska den nya stationen ligga, med enkla byten till alla andra trafikslag. Redan nu finns ett hål från den kommande uppgången i Veddesta och ner till det stora plattformsutrymmet – men det är några år kvar till trafikstarten 2026.

– Det är verkligen en extra utmaning att vi är så många som bygger samtidigt på den här platsen – men all samverkan som behövs är också en del av vad som gör det här så spännande och roligt att arbeta med, säger Anna Nylén, projektchef för tunnelbanan till Barkarby.

Detta ska byggas till 2026:

  • Veddestabron. Beräknas klar sommaren 2022. (Järfälla kommun och Trafikverket)
  • Tunnelbana till Barkarby. (Region Stockholm)
  • Ny bussterminal och hållplatser. (Region Stockholm)
  • Ny stationsbyggnad vid norra änden av nuvarande pendeltågsperrong. (Trafikverket)
  • Nya plattformar för regional- och fjärrtåg. (Trafikverket)

Dessutom byggs 14 000 nya bostäder i Barkarbystaden och Veddesta fram till 2035.

Alla parter har tillsammans låtit ta fram de nya bilderna.

Visionsbild av framtidens Barkarby station
Vid norra änden av perrongen i Barkarby byggs Barkarby station ut till en stor och viktig knutpunkt för kollektivtrafikresenärer, med tunnelbana, buss, pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg. I bakgrunden syns den stadsmiljö som växer fram intill knutpunkten. Visionsbild: White Arkitekter
Visionsbild Veddestabron i Barkarby
På Veddestabron med blicken mot den nya stationsbyggnaden till höger. Veddestabron ska stå klar sommaren 2022 och kommer att binda samman Barkarbystaden, Veddesta och Barkarby. Från Veddestabron kan du 2026 kliva direkt in i den nya stationsbyggnaden och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget. Visionsbild: White Arkitekter

Bildtext toppbilden: Över E18 sträcker sig Veddestabron som står klar sommaren 2022. Från Veddestabron kommer du 2026 att kunna kliva direkt in en den nya stationsbyggnaden och ta tunnelbanan, bussen, pendeltåget, regionaltåget eller fjärrtåget. Nuvarande pendeltågsstation i Barkarby skymtar till vänster i bild. I bakgrunden ser du den nya stadsmiljön i Barkarby. Visionsbild: White Arkitekter

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00