Nu fortsätter arbetet i Hökarängen

Nyhet  Utbyggd depå i Högdalen  2021-09-22
Efter två månader av sporadiska arbeten startar nu det regelbundna sprängarbetet vid Örbyleden i Hökarängen på nytt.

Publicerad 2021-09-22

Förutom nya sprängningar kommer de som bor allra närmast arbetsområdet också att märka av arbetena genom stomljud.  

– När vi borrar i marken kan ljudet färdas genom grunden och upp i din lägenhet, det är det vi kallar för stomljud. För de som bor allra närmst räknar vi med att stomljudet kommer att märkas under ungefär två till tre månader, säger Cornelia Park, handläggare för omgivningspåverkan. 

Stomljud uppstår när vibrationer från arbetena sprids i berget och strålar ut som ljud i husens stomme. Stomljuden låter olika beroende på vilket arbete som pågår. Borrning låter på ett annat sätt än när man knackar bort lös sten i tunneltaket efter en sprängning.

Mycket kan påverka upplevelsen
Hur man upplever ljud är högst individuellt, en del tycker att det är mer störande än andra. Men ljudet påverkas också av hur nära arbetena utförs, vilken slags mark huset är byggt på och hur högt upp i en byggnad man är. 

Sprängtider
Sprängarbetet väntas återupptas under slutet av vecka 38. Sprängningar kommer att kunna ske vardagar mellan klockan 07:00 och 19:00, ungefär fyra gånger i veckan. Alla sprängningar aviseras med en serie korta signaler. Efter sprängningen kommer en längre signal.  

Spränginformation per SMS 
Om du vill ha ett sms 30 minuter före varje sprängning kan du anmäla dig till nya tunnelbanans SMS-tjänst för spränginformation. Klicka på länken nedan och följ instruktionerna.

Klicka här för att anmäla dig till spränginformation per SMS

Högdalsdepån byggs ut 
När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån i södra Stockholm byggas ut. En uppställningshall under jord och en ny spårtunnel som ansluter depån och tunnelbanans Farstagren ingår i planerna.  

Vid Örbyleden i Hökarängen planerar Region Stockholm den arbetstunnel som behövs för att uppställningshallen och spårtunneln ska kunna byggas. Arbetstunneln kommer att användas för att transportera ned maskiner och personal under jord och transportera upp det berg som sprängts ut. Arbetstunneln kommer ta ungefär 1 år att bygga. 

Läs mer: Högdalsdepån är hjärtat i nya tunnelbanan
 

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00