Nu börjar arbeten i Vasalundsparken

Nyhet  Arenastaden  2021-11-01
I en del av Vasalundsparken ska arbetstunneln som ska gå fram till station Arenastaden byggas.

Vi är redan igång och bygger två arbetstunnlar utmed sträckan, en i Hagastaden och en vid Solnavägen i Rudviken. I början av november ställer vi även i ordning ett arbetsområde i en del av Vasalundsparken. Arbetstunnlarna behövs för att kunna bygga spårtunnlar och de framtida stationerna.

Arbete görs i etapper
Arbetena i Vasalundsparken kommer att göras i olika etapper. Vi börjar med markarbeten i en del av parken (Den röda zonen i kartan). Gångvägen förbi arbetsområdet kommer att stängas av och cyklister och fotgängare hänvisas till andra sidan Dalvägen. Vi kommer också spränga bort berg för att skapa en mynning för arbetstunneln.

Under 2022 påbörjas nästa etapp. Då startar tunnelarbetena och bygget av Arenastadens stationsutrymmen under jord. Då kommer alla gulmarkerade ytor på kartan att användas.

Värdefulla träd skyddas
För att påverka omgivningen så lite som möjligt utformas arbetsområdet för att skydda värdefulla träd. Parken kommer att återställas efter byggtiden och de träd som behöver tas ned kommer att ersättas med nya.

Information till närområdet
Du som bor, eller har en verksamhet i närområdet har nyligen fått en broschyr om hur arbetet kommer gå till och hur omgivningen påverkas.

Den 10 november kommer en digital presentation publiceras på nyatunnelbanan.se/arenastaden-arbeten. Om du har frågor är du välkommen ställa dem i förväg via ett formulär på hemsidan. De frågor som har kommit in till och med 8 november tar vi med i presentationen. Men det går givetvis bra att ställa frågor även efteråt!

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00