Skvaltan

Våra arbeten i Skvaltan.

Arbetstunneln vid Skvaltan

Strax söder om Skönviksvägen, bort mot trafikplats Skvaltan, har vi ett arbetsområde för tunnelbanan. Arbetstunneln som mynnar ut på området används för att transportera ut bergmassorna från spår- och servicetunnlarna. Arbetsområdet kommer att användas under hela byggtiden för exempelvis arbetsbodar och uppställning av maskiner och material. Arbetet utförs av CRTG på uppdrag av Region Stockholm.

Arbetstider

Vi arbetar dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment. Bergborrning görs på måndag–fredag kl. 07–22 och på lördagar kl. 07–19. Sprängningar för arbetstunneln kan ske alla dagar i veckan mellan 07-22. Vilka dagar vi spränger och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur arbetet framskrider. Sprängningar planeras ej på söndagar men kan ske i undantagsfall. 

Påverkan på området

Transporter till och från arbetsområdet kommer att köras ut via trafikplats Skvaltan.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00