De nya stationerna

I Nacka byggs de nya stationerna Sickla, Järla och Nacka. De nya stationerna blir viktiga knutpunkter i framtidens kollektivtrafik och binder ihop tunnelbanan med Tvärbanan, Saltsjöbanan och bussar.

Sickla

Station Sickla ligger strax norr om Sickla köpkvarter med närhet till bostäder, handel och arbetsplatser. Stationen kommer att ha fyra entréer, två i väster och två i öster. Vid Saltsjöbanan och Tvärbanan planeras ett stations- och kontorshus där de västra entréerna byggs.

En av entréerna kommer att ligga i anslutning till Tvärbanan och Saltsjöbanan och den andra entrén i väster kommer att ligga vid korsningen Sicklaindustriväg/Smedjegatan. 

I öster byggs en entré mot Alphyddevägen och en entré i Sickla köpkvarter.

Station Sickla, biljetthall vid Saltsjöbanan och Tvärbanan.
Station Sickla, biljetthall vid Saltsjöbanan och Tvärbanan.

Om stationen

  • Station Sickla byggs 40 meter under markytan.
  • Stationen får fyra entréer.
  • 1 300 resenärer beräknas resa via stationen varje timme under rusningstrafik år 2030.

Järla

Station Järla byggs i anslutning till Saltsjöbanans station Saltsjö-Järla och får två entréer. Den södra entrén kommer att ansluta mot ett nytt torg vid Värmdövägen och den norra entrén ansluter mot Birkavägen. Stationen kommer att ligga cirka 25 meter under marken.

Om stationen

  • Station Järla byggs cirka 25 meter under markytan.
  • Stationen får två entréer.
  • 1 000 resenärer beräknas resa via stationen varje timme under rusningstrafik år 2030.

Station Järla, biljetthall.

Nacka

Stationen får tre entréer. På södra sidan om Värmdöleden, vid Nacka Forum, byggs en entré mot Vikdalsbron och en entré mot den framtida
planerade Stadsparken. Härifrån kommer du att nå en framtida bussterminal. Norr om Värmdöleden byggs en entré mot Jarlabergsvägen.

Vid Jarlabergsvägen kommer du att nå plattformen med stora, snabba hissar. När avståndet mellan plattformen och gatunivån är stort bygger vi stora, snabba hissar eftersom det gör resan snabbare än med rulltrappor. I andra änden av stationen, där vi har entréer vid Nacka Forum, bygger vi vanliga hissar och rulltrappor. 

Vi bygger också en anslutningsgång som möjliggör en framtida entré med koppling till en motorvägshållplats för bussar. Detta är inte utmärkt i kartan ovan. Entrén hanteras i Nacka kommuns detaljplan för området.

Om stationen

  • Station Nacka byggs 50 meter under markytan.
  • Stationen får tre entréer.
  • 4 300 resenärer beräknas resa via stationen varje timme under rusningstrafik år 2030.
  • Restid Nacka – T-Centralen: 12 minuter.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00