Många olika bergarter i Nacka

Nyhet  Nacka  2021-09-14
Vi möter Charlotta Iskender, som är samordnande geolog för tunnelbaneutbyggnaden till Nacka. Här tas några stenar ut från arbetstunneln vid Skönviksvägen i Nacka, som ska skickas till Spårvägsmuseets samlingar.

Vad gör en geolog?
– Vi beskriver bergets struktur, sprickor och kvalitet genom det vi kallar ”kartering”. Resultatet från våra karteringar visar olika värden som berättarar om bergets egenskaper och kvalitet. De uträknade värdena används för att räkna ut hur berget ska förstärkas runt tunneln så det blir stabilt och säkert. Vi har därför ett tätt samarbete med entreprenören som spränger ut och förstärker tunnlarna. Förutom karteringen så stöttar vi byggledningen inom geologi och frågor som handlar om hur man bäst kan förstärka berget. Allt underlag vi tar fram dokumenteras digitalt.

Vilka bergarter är vanligast i Nacka?
– Vanligaste bergarter i Nacka är gnejser och granit. Oftast finns sedimentådergnejs som är i huvudsak grått. Vi har också mycket gnejsgraniter som är rödare och pegmatit som är orange. Det finns även grafit som är ett svart mineral och består av kol. Ofta hittar vi också pyrit som enligt många ser ut som guld men det är egentligen ett sulfidmineral.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00