Klart med bergmassor på båt från Blasieholmen

Nyhet  Nya tunnelbanan, Södermalm  2021-09-27
Klart med båttransporter från Blasieholmen
Båt är bättre för både närmiljö och klimat – och nu är det klart att bergmassorna från tunnelbanebygget på Blasieholmen kommer att transporteras sjövägen till Loudden.

2021-09-28

Mitt i centrala Stockholm ligger Blasieholmen, med Nationalmuseum, Grand Hôtel – och en arbetstunnel för nya tunnelbanan. Härifrån ska cirka 600 000 ton berg transporteras bort när tunnelbanan dras vidare från Kungsträdgården och söderut.

– Det är ett känsligt läge och det finns inte heller snabb och bra access till större vägar, som på de flesta andra ställen där vi bygger. Därför har vi jobbat länge för att få till en lösning där bergmassorna transporteras sjövägen istället, säger Andreas Burghauser, projektchef för tunnelbanan till Södermalm.

Redan för två år sedan, hösten 2019, gjordes ett pilottest för att undersöka hur mycket det låter när bergmassor lastas på båt, så att inte ljudnivåerna i närområdet blir för höga. Här kan du läsa en artikel om testet.

Så här såg det ut under testet:

En annan fråga att lösa har varit att hitta en mottagningsplats med tillräcklig kapacitet och lagom långt bort, så att inte klimatpåverkan ökar jämfört med lastbilstransporter.

– Nu har vi fått till ett samarbete med Stockholms stad och pråmen med massorna kommer att bogseras till Loudden, där Stockholms stad kommer att använda dem i sina projekt i närområdet, säger Andreas Burghauser.

Senare i höst kommer de första massorna att börja lastas på pråm, när sprängningsarbetet börjar i november. Från årsskiftet kommer ungefär en pråm varannan dag att fyllas med bergmassor och avgå mot Loudden.

– Det kan jämföras med att vi annars skulle ha behövt köra mellan 45 och 50 lastbilar om dagen eller totalt över 50 000 lastbilstransporter, säger Andreas Burghauser.

Det tar ungefär tre år att bygga tunnlarna och frakta bort bergmassorna, men arbetet med nya tunnelbanan på Blasieholmen kommer att pågå till 2030.

– När vi har sprängt färdigt ska tunnlarna inredas, det ska ner spår och el och belysning, allt som gör tunnlarna till tunnelbana. Sedan lämnar vi tillbaka platsen till Stockholms stad. Det enda som kommer att finnas kvar efter oss är ett ventilationsgaller på några kvadratmeter i en gräsmatta, avslutar Andreas Burghauser. 

Vill du veta mer om den gamla arbetstunneln? Här finns både en film och en artikel

Vill du veta mer om vilka arbeten som pågår på Blasieholmen

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00