Järnvägsplan för depåtunnel överklagad

Nyhet  Nya tunnelbanan, Utbyggd depå i Högdalen  2021-10-15
Ett fastighetsbolag som äger hyreshus i närheten av den kommande tunneln har överklagat järnvägsplanen hos regeringen.

Publicerad 2021-10-15

Järnvägsplanen blev fastställd av Trafikverket i början av september, men ett fastighetsbolag har nu överklagat.

– Det är tråkigt. Vi försöker att ha en god dialog med de sakägare som hör av sig till oss och i möjligaste mån reda ut frågetecken och se om det finns någon väg framåt, innan det går så här långt, säger Marie Fredell, projektchef för utbyggd depå i Högdalen.

Marie Fredell, projektchef utbyggd depå Högdalen.

Fastighetsbolaget har än så länge inte angett några skäl för sitt överklagande, utan vill ha mer tid på sig att lämna in material. Alla överklaganden av järnvägsplaner går till regeringen. Det är olika hur lång tid det tar för regeringen att bereda och besluta om järnvägsplaner.

För den arbetstunnel som byggs först äger Stockholms stad all mark och staden har antagit en detaljplan där arbetstunneln finns med. I och med det finns de tillstånd som behövs på plats. Husen som överklagandet gäller kommer inte att påverkas alls av arbetstunneln, utan först under senare skeden.
 

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00