Det här vill stockholmarna veta om nya depån

När började bygget och när ska det vara klart? Här är svaren på några av de vanligaste frågorna om arbetet med utbyggd depå i Högdalen.

Nyhet  Nya tunnelbanan, Utbyggd depå i Högdalen  2021-10-19

Region Stockholm får varje vecka in frågor om utbyggnaden av Högdalsdepån från nyfikna stockholmare. Här kan du läsa svaren på några av de vanligaste frågorna:

Vad är en tunnelbanedepå? 

Tågen i tunnelbanesystemet behöver någonstans där de kan städas, servas, repareras, tvättas och inte minst parkeras på natten. Det sker i en depå. En tunnelbanedepå innehåller också kontor, lager och ofta en klottersaneringsanläggning. I Stockholm finns det sex tunnelbanedepåer: Hammarbydepån, Norsborgsdepån, Nybodadepån, Rissnedepån, Vällingbydepån och Högdalsdepån. 

Underhållsarbete på ett tåg inne på Högdalsdepån.

Varför ska Högdalsdepån byggas ut? 

Tunnelbanedepån i Högdalen behöver byggas ut och moderniseras för att kunna ta emot alla de tåg som behövs när Stockholms tunnelbana blir längre. I framtiden kommer Högdalsdepån att ta emot tåg från Grön linje, Blå linje och Gul linje. I dag åker tågen till och från depån via Grön linjes Hagsätragren. Men eftersom Hagsätragrenen blir en del av Blå linje i och med utbyggnaden av tunnelbanan behövs en anslutning under jord till Grön linjes Farstagren. 

Klicka här för att läsa mer om utbyggnaden

När börjar ni bygga ut Högdalsdepån? När är det klart? 

De förberedande arbetena startade 2019 och under 2020 började arbetet inne på depåområdet. Under 2021 har vi börjat spränga både inne på depåområdet och för den arbetstunnel som byggs vid Örbyleden. Arbetena vid tunnelbanespåret i Hökarängen planeras starta under hösten 2022. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen beräknas ta ungefär 5 år. 

En borrmaskin inne på arbetsområdet vid Örbyleden.

Hur kommer bygget att märkas om man bor ovanpå den nya tunneln? 

Sprängarbetet skapar vibrationer och buller, men de varar bara några sekunder. Ljudet från borrarbeten är mer ihållande och sprider sig genom berget och hörs i byggnader ovanför. Detta kallas för stomljud och kan upplevas som ett vibrerande, monotont och dovt ljud. Det låter mest när tunnelfronten är som närmast där du befinner dig. När tunnelfronten har passerat avtar ljudet och försvinner. När utbyggnaden är avslutad och spåret är i drift kommer tunneln inte att märkas ovan jord. 

Klicka här för att läsa mer om stomljud

Kommer man att kunna åka på det nya spåret mellan Hökarängen och Högdalen? 

Nej, det nya spåret kommer endast att trafikeras av tåg till och från Högdalsdepån. 

Kartan visar projektets omfattning och det underjordiska spåret mellan Högdalsdepån och Hökarängen. 

Hur länge är gång- och cykelvägen vid Örbyleden avstängd? 

Gång- och cykelvägen mellan Högdalen och Hökarängens centrum på Örbyledens södra sida kommer at vara avstängd under hela arbetet med utbyggnaden av Högdalsdepån, i ungefär fem år. Gående och cyklister hänvisas istället till gång- och cykelvägen på Örbyledens norra sida. 

Klicka här för att läsa mer om hur du tar dig förbi området till fots eller på cykel

Läs fler svar här: Frågor och svar – Utbyggd depå i Högdalen 
 

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00