Högdalen

I Högdalens industriområde pågår arbetet med att bygga ut Högdalsdepån och att ansluta depån till den planerade tunneln mellan Högdalsdepån och Hökarängen.

Kartan visar planerad utbyggnad och projektets arbetsområden i Högdalen.

Aviseringar

Arbeten i området

I Högdalens industriområde pågår arbetet med att bygga ut Högdalsdepån. Många nya hus ska byggas inne på depåområdet. För att få plats med de nya husen utvidgas området ungefär 30 meter söder ut. I depåns östra hörn mot Kvicksundsvägen ska entrén byggas till den tunnel som ska ansluta Högdalsdepån till den Gröna Farstalinjen.

Bilden visar arbetet med utbyggnaden av depåområdet från ovan.

Påverkan

Den största delen av arbetet sker inne på det befintliga depåområdet. Men utbyggnaden märks också utanför. Sprängarbeten och borrning av rörspont, en slags stödjande konstruktion, kan bullra och upplevas som störande om man befinner sig i närheten. Utsprängt berg som körs bort från området kan ibland innebära ökad trafik på vägarna.

Arbetstider

Vi utför bullrande arbeten utomhus vardagar klockan 07:00-19:00, och under jord klockan 07:00-22:00. Helger och andra tider på dygnet har vi andra riktvärden som innebär att vi kan arbeta, men vi får inte låta lika mycket.

Sprängningar

Våra sprängarbeten görs vardagar klockan 07:00-19:00. Alla sprängningar aviseras med en serie korta signaler. Efter sprängningen kommer en längre signal. Anmäl dig till våra sprängvarningar per sms.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00