Utbyggd depå i Högdalen

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut. En ny tunnel byggs också för att ansluta depån till tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen.

Kartan visar den planerade utbyggnaden av Högdalsdepån.

Bakgrund

Tågen i Stockholms tunnelbana behöver städas, repareras och parkeras på nätterna. Det görs i en depå. I Stockholm finns det sex stycken tunnelbanedepåer. Dagens depåkapacitet räcker inte till när tunnelbanenätet blir större. Därför beslutade Landstingsstyrelsen 2016 att Högdalsdepån ska byggas ut.

Tunnelbanenätet i Stockholm byggs ut med 18 stationer och tre mil nya spår. (Klicka på bilden för att förstora.)

Mer depå i Högdalen

I Högdalsdepån ska det byggas nya parkeringsplatser för tågen, en ny tvätthall och en ny klottersaneringshall. Den nya depån kommer att kunna ta emot omkring 50 tåg. Det är dubbelt så många som dagens 25 tåg. För att göra plats för utbyggnaden utvidgas området ungefär 30 meter söder ut.

Underhållsarbete i Högdalsdepån.

Vi bygger en ny tunnel

Mellan Högdalsdepån och Hökarängen kommer det att byggas en ny tunnel för att depån ska kunna ta emot tåg från Grön linjes Farstagren. Tunneln som ska bli 2,5 kilometer lång kommer att ta ungefär tre år att spränga ut. I anslutning till tunneln kommer också en underjordisk uppställningshall att byggas där fler tåg kan parkeras.

Tunnelarbete
En borrmaskin i en tunnel.

Vad händer vid Örbyleden?

För att bygga den nya tunneln behöver vi komma ned i berget. Därför bygger vi en arbets- och servicetunnel vid Örbyleden i Hökarängen. Tunneln kommer att användas under hela byggtiden. Med hjälp av tunneln kan vi transportera bort bergmassor som sprängs ut, och transportera ned maskiner och personal.

Den arbetstunnel som byggs vid Örbyleden kommer att användas som servicetunnel när projektet är avslutat.

Så långt har vi kommit med tunneln

Just nu befinner sig tunnelfronten ungefär 35 meter in i arbetstunneln. Kommande fyra veckor planerar vi att spränga ytterligare 30 meter.

Kartan visar hur långt vi har kommit med tunneln. (Klicka på bilden för att förstora.)

Titta på vår film

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00