Veddesta

Våra arbeten i Veddesta och Barkarby.

Spårtunnlar och station i Veddesta

Via arbetstunneln i Veddesta bygger vi en spårtunnel och en servicetunnel mellan Veddesta och Barkarbystaden. Tunnlarna går nu under både pendeltågsspår, Mälarbanans spår och E18 och kommer senare att passera under Enköpingsvägen.

Den nya stationen Barkarby är helt utsprängd. Omkring 20 meter ned i berget ligger plattformsrummet, 250 långt, 20 meter brett och 15 meter högt. Stationen kommer att ha två uppgångar med en biljetthall vardera. Den ena uppgången intill Mälarbanan och Veddestabron är nästan utsprängd. Den andra uppgången vid Veddestavägen i gamla Veddesta centrum arbetar vi med. Här ska vi skapa plats för ett rulltrappsschakt och och spränger från markytan.

Det är effektivt att bygga på flera platser samtidigt. Därför fortsätter vi också spränga för de två tunnlarna i riktning mot Barkarbystaden. I framdriftskartan kan du se hur långt vi har kommit.

Arbetet utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.

Karta över Veddesta industriområde med nya tunnelbanans arbetsområden
Våra arbeten utgår från Veddesta industriområde, där vi har flera arbetsområden. Klicka på kartan för att se den i större format.

Arbetstider

Våra arbetsmoment anpassas till de bullervillkor som gäller.

Under jord kan bullrande arbeten som borrning och sprängning ske helgfria vardagar kl. 07.00–22.00. I dagsläget kan sprängning under jord även ske helgfria lördagar kl. 09.00–16.00 i tunnlarna norrut från Veddesta. Men när våra tunnelarbeten närmar sig bostadsområden upphör sprängning på lördagar.

Ovan jord kan bullrande arbeten ske helgfria vardagar kl. 07.00–19.00. Sprängning ovan jord sker dock aldrig efter mörkrets inbrott.

Det kan också ske arbeten ovan och under jord på andra tider, och då är de anpassade till bullervillkoren.

Påverkan på området

Borrning och sprängning skapar stomljud för fastigheter i närområdet. Sprängning i berg kan uppfattas också på långt avstånd. Sprängning ovan jord för uppgången vid Veddestavägen kan höras och märkas i närområdet.

Vi arbetar på flera platser samtidigt. Sprängning kan därför ske varje dag och även flera gånger samma dag, helgfria vardagar och helgfria lördagar. Söndagar och helgdagar sker inga sprängningar.  

Bergtransporter körs, framför allt kvälls- och nattetid, från arbetstunneln till en krossanläggning intill Barkarby gamla flygfält.

Andra byggprojekt i Veddesta

Det pågår flera andra byggprojekt i Veddesta. Järfälla kommun och Trafikverket bygger Veddestabron över tågspåren och E18. Trafikverket bygger också vägtunneln E4 Förbifart Stockholm mellan Akalla och Vinsta. Trafikverket kommer att ha fler byggprojekt i området kommande år. Här är trafikverkets webbplats om pågående arbeten i Västerort. 

Kontaktuppgifter:

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00