Tidplan

2013
 • Stockholmsförhandlingen

  Staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Järfälla kommun och Solna stad ingår i en överenskommelse om utbyggnad av tunnelbanan.

 • Samråd

  Vi tar in synpunkter på övergripande förslag på olika stationslägen och sträckningar från boende, kommuner, myndigheter och andra berörda.

 • Lokaliseringsutredning beslutas

  Lokaliseringsutredningen godkänns av Landstinget. Lokaliseringsutredningen beskriver konsekvenserna av olika förslag på möjliga sträckningar och stationslägen.

 • Markundersökningar påbörjas

  Vi utför markundersökningar för att kontrollera jordens och bergets kvalitet. Resultatet används som underlag i vårt planeringsarbete.

2013201420152015
2026

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00