Frågor och svar Barkarby

Vissa tunnlar kommer endast att användas vid byggandet av tunnelbanan och återställas efter avslutat arbete. De båda arbetstunnlarna vid stationerna kommer vid trafikstart att bli permanenta tillfartsvägar för service- och räddningsfordon. Övriga arbetstunnlar kommer att fyllas igen och återställas.

Stomljudsdämpande åtgärder kommer att vidtas under spår längs hela sträckan med planerad eller befintlig bebyggelse. Vår bedömning är att störningar inte ska uppstå.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00