Barkarbystaden

Våra arbeten i Barkarbystaden och Robothöjden.

Spårtunnlar och station i Barkarbystaden vid Robothöjden

Via arbetstunneln vid Robothöjden bygger vi en dubbelspårs- och en servicetunnel västerut mellan station Barkarbystaden och station Barkarby. Österut mot Landningsbanan bygger vi två tunnlar för enkelspår.

Den nya stationen Barkarbystaden byggs under jord och kommer att ha två uppgångar med en biljetthall vardera. En stor del av plattformsrummet är utsprängt. Vi bygger också olika schakt, bland annat för ventilation.

Arbetet utförs av Subterra på uppdrag av Region Stockholm.

Våra arbeten på Barkarby gamla flygfält, närmast Barkarbystaden, utgår från Robothöjdens arbetstunnel. Våra arbetsområden är markerade med gult. De mörkgröna områdena visar kommande kvarter och vägar som Järfälla kommun planerar. Plattformen i den nya tunnelbanestationen syns som en avlång streckad yta mellan de båda uppgångarna.
Våra arbeten på Barkarby gamla flygfält, närmast Barkarbystaden, utgår från Robothöjdens arbetstunnel. Klicka på kartan för att se den i ett större format.

Arbetstider

Våra arbetsmoment anpassas till de bullervillkor som gäller.

Borrning, sprängning och andra bullrande arbeten under jord kan ske helgfria vardagar kl. 07.00–22.00. Sprängning under jord kan även ske helgfria lördagar kl. 09.00–17.00 i tunnlarna österut mot Landningsbanan.

Ovan jord kan bullrande arbeten ske helgfria vardagar kl. 07.00–19.00.

Det kan också ske arbeten ovan och under jord på andra tider, och då är de anpassade till våra bullervillkor.

Påverkan på området

Borrning och sprängning under jord skapar stomljud för fastigheter i närområdet när våra tunnelarbeten når Barkarbystaden. Sprängning i berg kan också uppfattas på långt avstånd.

Arbete ovan jord med uppgångar och schakt kan höras och märkas i närområdet. Vi informerar i god tid innan sprängningsarbeten ovan jord börjar i ett område.

Alla bergtransporter sker från Robothöjdens arbetstunnel. De körs framför allt kvälls- och nattetid till en krossanläggning intill Barkarby gamla flygfält.

Läs mer i informationsmaterialet här nedanför om hur våra tunnelarbeten påverkar närområdet.

Andra byggprojekt i Barkarbystaden

Läs mer om den nya stadsdelen Barkarbystaden på Järfälla kommuns hemsida. Järfälla kommuns servicecenter nås på telefon 08-580 285 00.

Informationsmaterial

Kompletterande bygginfo Barkarbystaden 202109

Nu bygger vi tunnlar under Barkarbystaden 210601

Digitalt informationsmöte om arbetet genom Barkarbystaden september 2021 (För text på svenska, klicka på cc längst ned till höger)

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00