Barkarby

Blå linje förlängs från Akalla till Barkarby.

Det här bygger vi

Från Akalla förlängs Blå linje till Barkarby – en viktig knutpunkt för framtidens kollektivtrafikresenärer, med tunnelbana, pendeltåg, regionaltåg och buss i direkt anslutning.

Järfälla kommun förväntas växa till runt 115 000 invånare fram till år 2030. Runt den nya stationen i Barkarbystaden växer en helt ny stadsdel fram medan Veddesta industriområde närmast Barkarby station omvandlas till stadsmiljö.

Utbyggnaden av tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby sker under jord och gör det möjligt att också förlänga tunnelbanan ytterligare i framtiden. Trafikstart år 2026.

Kartbild över utbyggnaden till Barkarby
Blå linje ska förlängas från Akalla till Barkarby – en viktig knutpunkt för framtidens kollektivtrafikresenärer. Runt den nya stationen i Barkarbystaden växer en helt ny stadsdel fram. Klicka på kartan för att se den i ett större format.

Så långt har vi kommit

Framdriftskarta till och med vecka 4/2022 är uppdaterad 6 december 2021. Den visar var vi sprängt ut berg och var vi planerar att arbeta. Station Barkarby är utsprängd, medan station Barkarbystaden är nästan utsprängd. Vi arbetar på många platser med spårtunnlar, servicetunnel och stationer längs sträckan Akalla–Barkarby. Våra bergarbeten närmar sig:

  • …Barkarbystadens bebyggelse från gamla flygfältet.
  • …Akallas bebyggelse från väster.

Tunnelarbetet från Barkarby har passerat E18 och går mot rondellen Enköpingsvägen/Mustanggatan.

Klicka på bilden för att se kartan i ett större format.

Nyheter

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00