Tre veckor av sprängningar i Stigbergsparken

Avisering  Östra Södermalm  2021-11-11

Den 10 november påbörjas borrningar i berget i Stigbergsparken, vilket kan medföra höga nivåer av buller. Sprängningsarbeten påbörjas den 15 november. Arbetet genomförs då marken, som här består av berg, behöver tas bort för att kunna anlägga det djupa hisschaktet.

Arbetet får ske helgfri vardag kl. 07.00-19.00. Fasta sprängtider är satta till kl. 10.00 och 14.00. Arbetet beräknas pågå ca 3 veckor.

Läs mer här.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar