Norra arbetstunneln pausas

Avisering  Östra Södermalm  2021-09-08

Det finns en svaghetszon i berget under Stigbergsparken som löper i öst-västlig riktning. Svaghetszonen är känd sedan tidigare men har visat sig mer omfattande än vi tidigare känt till. När arbetstunneln från Londonviadukten passerade genom zonen hösten 2020, innebar det ett försvårat tunnelarbete och ett ökat inläckage av grundvatten, vilket skulle bidra till omfattande och tidskrävande tätningsarbeten, samt en långsam framdrift.
Eftersom den norra tunnelgrenen enligt planering skulle gått parallellt med denna svaghetszon, har utredningar gjorts för att undvika förseningar och fördyringar. Efter utredning har beslut tagits att pausa arbetet med denna tunnel för att istället fokusera på framdriften av den södra grenen. Planerna med den norra tunnelgrenen ligger dock fast. Bergkvaliteten i Stockholm varierar och trots omfattande provborrningar är det svårt att veta hur det ser ut på varje plats innan tunnelarbetet är igång. Ibland uppstår oväntade händelser som påverkar våra planer, varpå anpassningar behöver göras. Tunnelbanans tidplan påverkas inte av detta, då passagen under Saltsjön som tunneln var ämnad för, inte är tidskritisk för framdriften.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar