Arbeten v 49-02

Avisering  Gullmarsplan  2021-12-03

Successivt arbetar vi med att förbereda utrymmet där vi ska spränga oss ner till den nya plattformen för Blå linje.

Dec-Jan: Byggnation av bullerskärm på skyddsportal. Vecka 1 och 2 arbetar vi även natt med detta. Närområdet kan uppleva störningar.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar