Arbeten i parken efter nyårsskiftet

Avisering  Östra Södermalm  2021-12-08
I mitten av november påbörjades borrning och sprängning i berget i Stigbergsparken. Sprängningar är en del i arbetet med att bygga det djupa hisschaktet för station Sofia.
De stora arbetena med stödkonstruktionen startar efter årsskiftet. Stödkonstruktionen kommer att fungera som en skyddande vägg runt schaktet, för att jordmassor inte ska rasa ner eller för att vatten ska läcka in.
Stödkonstruktionen kommer i huvudsak utföras med så kallade sekantpålar. Metoden går ut på att ett hål borras i jorden ner till berget, hålet fylls med betong och nästa hål borras intill de andra tills man har en tät stödkonstruktion. Arbetet kommer tidvis att medföra buller.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar