Arbeten i december och januari

Avisering  Blasieholmen  2021-12-06

Under hösten har entreprenören OHLA kommit på plats och arbetsområdet vid Nybrokajen har avgränsats med byggplank. Arbetsområdet inkluderar det gamla Tullhuset och de två röda hamnmagasinen. Avgränsningen är hela vägen till kajen för att möjliggöra sjötransporter av bergmassor istället för lastbilstransporter från projektet. Övriga transporter till och från området kommer att ske med lastbil.

I samband med att belysning sattes upp på arbetsområdet sattes även belysning upp på planket längs gångbanan mot parken bakom Nationalmuseum. I december kommer även belysning upp på den del av kajen där färjor kommer ligga.

Innanför planket påbörjades under november markarbeten och öppningen till den gamla arbetstunneln för Kungsträdgårdens station har schaktats fram och gett tillträde för fordonstrafik till tunneln. Nere i befintliga tunnlar har gammal sprutbetong bilats bort och befintliga dräneringsrör rivits.

Under december fortsätter arbetet i de befintliga tunnlarna där vi bland annat ska dra ventilation, ta bort spår och slipers och sätta bultar för att säkra upp berget. Att bila bort sprutbetong och riva befintliga dräneringsrör kommer fortsätta under december och januari. Arbetena sker med gräv-, borr- och skärmaskiner samt mindre lastbilar.

För att förbereda inför det kommande arbetet med att spränga nya tunnlar kommer de första så kallade injekteringsskärmarna påbörjas under december. En injekteringsskärm innebär att flera hål borras och sedan fylls med en cementbruksblandning. Syftet med injekteringen är att täta berget mot inläckande vatten. Både arbetet med att riva befintliga dräneringsrör och att borra hålen för injekteringsskärmarna ger upphov till stomljud.

Under december kommer 6 meter långa väggar, så kallade betongpluggar, gjutas i befintliga spårtunnlar för att skydda befintlig tunnelbanestation Kungsträdgården.

I januari 2022, efter att pluggar och förstärkningar är på plats, är det planerat att de första sprängningarna för de nya tunnlarna ska äga rum. Innan första sprängningen kommer tunnelarbetarnas skyddshelgon Sankta Barbara att placeras ut i tunnelmynningen. Att fira Sankta Barbara är en tradition hos tunnel- och gruvarbetare, men även artilleriförband, runt om i världen där man placerar en liten helgedom i entrén till tunneln eller gruvan.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar