Rudviken

Våra arbeten vid Solnavägen i Rudviken.

Arbetstunnel i Rudviken

Från ett arbetsområde vid Solnavägen i Rudviken byggs en arbetstunnel som ska gå fram till den framtida stationen Södra Hagalund. Den 350 långa arbetstunneln beräknas vara utsprängd i början av 2022.  Arbetsområdet kommer att användas hela byggtiden för exempelvis transporter och uppställning av maskiner och material. Arbetet utförs av Implenia på uppdrag av Region Stockholm.

Arbetsområde Rudviken. Klicka på bilden för att se den i ett större formatm
Arbetsområde Rudviken. Klicka på bilden för att se den i ett större format.

Arbetstider

Sprängningar kan ske helgfri vardag mellan klockan 07.00 och 22.00. Andra störande ljud kan uppstå är när vi borrar i berget, lastar i tunneln och kör bort bergmassor. Lastning och transporter sker helgfria kvällar och nätter, från kl 22.00. För att köra transporter på kvällar och nätter har vi fått tillstånd från Solna stads miljöenhet. Containrarna vid Västra vägen är en åtgärd för att skärma av oönskat ljud från våra arbeten.

Påverkan på området

En del av Västra vägen är avstängd för bil-, cykeltrafik och gångtrafikanter. Sträckan kommer att vara avstängd under hela byggtiden. Vi ser över möjligheterna att ordna en tillfällig väg för fotgängare och cyklister förbi arbetsområdet. Det kan göras först när vi sprängt ut arbetstunneln.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00