Dalvägen/Hagalund

Våra arbeten på Dalvägen och på Hagalundsgatan.

Dalvägen

Vid Dalvägen ska en arbetstunnel och Arenastadens norra uppgång byggas. Ett arbetsområde har etablerats i en del av Vasalundsparken. Under hösten 2021 kommer arbeten ske inom det rödmarkerade området på kartan. 2022 startar tunnelarbetena och bygget av Arenastadens stationsutrymmen under jord. Då kommer alla gulmarkerade ytor på kartan att användas.

Arbetet med arbetstunnel och stationsentré vid Dalvägen kommer att göras i etapper. Det rödmarkerade området visar var vi arbetar just nu. Klicka på kartan för att se den i större format.

Hagalundsgatan

Vid Hagalundsgatan ska vi bygga Arenastadens södra entré. Upphandling av entreprenör görs nu och byggstart är planerad under 2022. På grund av de kommande arbetena har Hagalund Frösunda Vårdcentral flyttat till tillfälliga lokaler på Hagalundsgatan 47. När arbetena med station Arenastaden är klart kommer vårdcentralen att flytta tillbaka.

Karta över den nya adressen för Hagalund Frösunda vårdcentral.
Hagalund Frösunda vårdcentral har tillfälligt flyttat till Hagalundsgatan 47. Klicka på kartan för att se den i större format.

Arbetstider

Våra arbetsmoment anpassas efter riktvärden för buller. Vi får utföra bullrande arbeten helgfri måndag till fredag kl. 07.00–19.00 ovan jord och kl. 07.00–22.00 under jord. Övrig tid får vi jobba med arbetsmoment som inte låter lika mycket.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00