Tidplan

2017
 • Sverigeförhandlingen

  Den nya linjen identifieras i Sverigeförhandlingen som en viktig kollektivtrafiksatsning för att förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i Stockholmsregionen.

 • Lokaliseringsutredningen startar

  I lokaliseringsutredningen utreds konsekvenserna av olika sträckningar och stationslägen.

 • Samråd

  Vi tar in synpunkter på övergripande förslag på olika stationslägen och sträckningar från boende, kommuner, myndigheter och andra berörda. Flera samrådstillfällen kommer att finnas under hela processen.

 • Markundersökningar inleds

  Vi utför markundersökningar för att kontrollera jordens och bergets kvalitet innan utbyggnaden startar. Resultatet används som underlag i vårt planeringsarbete.

2017202020202020
2025

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00