Samråd

För att bygga ut tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö genomförs en samrådsprocess i flera steg, med start hösten 2020 och som pågår tills vi har en färdig plan och miljödom. Här samlas information om var i processen projektet befinner sig, hur allmänhet och andra kan påverka samrådet och hur planerna ser ut.

När en ny tunnelbanelinje ska byggas undersöks var det är bäst att bygga, var stationer kan placeras och olika alternativ ska jämföras för att se vilka olika för- och nackdelar de har.

Nästa samråd

Nästa planerade tillfälle kommer fokusera på stationernas utformning och placering, samt var uppgångarna ska placeras. Detta samråd planeras genomföras under våren 2022 och mer information kommer att publiceras här.

Tidigare samråd

Samråd 2 – juni 2021
Vi presenterade två huvudalternativ för lokaliseringen och samlade in synpunkter på dessa. Vi redovisade även fyra bortvalda alternativ. Samtidigt genomfördes samråd om projektet antas medföra betydande miljöpåverkan.

Samrådet genomfördes helt digitalt genom en samrådsportal där all information samlades och det fanns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Vi hade tre digitala samrådsmöten.

Här hittar du samrådsportalen.

Där kan också delar av de inspelade mötena ses som videoklipp.

Samråd 1 – november 2020
I november genomfördes den första samrådsaktiviteten för utbyggnaden av tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Vi fick in drygt hundra synpunkter från myndigheter, allmänheten och olika intresseorganisationer. Dessa synpunkter sammanfattas med kommentarer från utredarna i samrådsredogörelsen.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00