Frågor och svar Älvsjö

Lokaliseringsutredningen som vi gör nu ska hitta den bästa lösningen för den nya linjen och komma fram till ett förslag på vilka stationer som ska finnas med, men det är inte beslutat än. I dagsläget arbetar utredningen med två huvudalternativ - öst och väst. Alternativ väst har stationer i Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö. Alternativ öst har stationer i Fridhemsplan, Hornstull, Södersjukhuset, Årstafältet, Östberga och Älvsjö

Det är ännu inte bestämt vilken färg den nya linjen kommer få.

Möjligheter att lämna synpunkter kommer ges vid flera tillfällen under planeringsprocessen. Under slutet av 2020 genomfördes ett första samråd och i juni 2021 genomfördes det andra samrådet. Nästa samrådstillfälle planeras under våren 2022. Under samråden kan du ta del av planerna och lämna dina synpunkter till oss. Har du ytterligare frågor och synpunkter är du alltid välkommen att kontakta SL Kundtjänst på 08-600 10 00

Planeringen av den nya linjen startade 2020. Vi befinner oss fortfarande i ett inledande skede och räknar idag med att kunna börja bygga 2025. Vi uppskattar att byggtiden kommer bli cirka 9 år från att vi börjar bygga.

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00