Älvsjö

En ny linje ska byggas mellan Fridhemsplan och Älvsjö, med stationer i Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet och Östberga.

Under hösten 2020 inleddes en lokaliseringsutredning som jämför för- och nackdelar med flera alternativa utformningar. I december 2021 valde Trafiknämnden att fortsätta planeringen med stationer i Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö.

Under 2022 fortsätter planeringen av den valda korridoren för att avgöra en mer exakt placering av tunnlar, stationer och uppgångar. Samråden med allmänheten, myndigheter och andra berörda fortsätter, för att det ska vara möjligt att komma med synpunkter under hela processen tills vi har en färdig järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Älvsjö pendeltågstation

Nyheter

Undrar du något?

Skriv till kundtjänst eller ring på 08-600 10 00