Alla förberedande arbeten klara i centrala Nacka

Nyhet  Nacka  2021-09-21
Nu har samtliga ledningsomläggningar i centrala Nacka slutbesiktigats och blivit godkända.

Publicerad 2021-09-22

– Våra förberedande arbeten är nu klara i centrala Nacka. Det är en milstolpe!, säger Åsa Flordal, delprojektledare i projekt Nacka.

Marken där de tre stationsentréerna för station Nacka ska byggas har frigjorts från ledningar som legat i vägen för kommande arbeten. Även flera gång- och cykelbanor har letts om.

– Det är skönt att vi är klara med den här fasen i projektet. Nu är vi redo att sätta igång med bygget av stationsentréerna, rulltrappschakt och tunnelarbeten. Det kommer att påverka närområdet när vi sätter igång på olika sätt, bland annat vid Fyrbåksrondellen och på andra sidan Värmdöleden vid Jarlaberg, säger Åsa Flordal.

 

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00