3D-testning för säkrare arbetsmiljö

Redan nu kan de som jobbar med projektet besöka den utbyggda depån i Högdalen. Med hjälp av 3D-simulering går det att förhindra arbetsmiljöproblem innan man börjar bygga.

Nyhet  Nya tunnelbanan, Utbyggd depå i Högdalen  2021-11-18

För att veta hur något ska byggas behöver man en ritning. Men för att undersöka att allt fungerar som det är tänkt har depåprojektet tagit hjälp av 3D-modelller.

– På det här sättet kan vi testa anläggningen under projekteringen, innan vi börjar bygga. Det ger en helt annan känsla av att vara på plats än om man bara ser på en platt ritning, säger Christer Björö, biträdande delprojektledare för utbyggd depå i Högdalen.

Christer Björö, biträdande delprojektledare för utbyggd depå i Högdalen.

Högdalsdepån kommer att vara viktig för att ta emot det ökande antalet tåg som behövs när tunnelbanan byggs ut. Men för att arbetet i depån ska flyta på som det är tänkt, dygnets alla timmar, krävs att detaljerna blir rätt.

Läs mer: Utbyggd depå i Högdalen

I ett särskilt verktyg som tagits fram av arkitektbyrån Scharc kan man gå omkring i den framtida depån, och även flyga med drönare och se området från ovan

– Vi kan till exempel se hur saneringshallen kommer bli att arbeta i. Där kommer man både att arbeta bredvid och under tågen. Då är det viktigt att man fått till rätt höjd för att komma åt överallt, men utan att man slår i huvudet. I 3D-verktyget kan vi placera in installationer eller arbetsställningar och se att de har rätt mått.

Högdalsdepån sedd från ovan. Till höger syns den nya uppställningshallen och i bakgrunden den nya städhallen, som också fungerar som uppställningshall. 

Att man har bra ljus på en arbetsplats är också en viktig del för god arbetsmiljö. Något som 3D-simuleringen också kan bidra till.

– Vi kan simulera dagsljus och se var vi behöver komplettera med mer armaturer eller belysningsmaster utomhus.

Läs mer: Samarbete nyckel för god arbetsmiljö

Till vänster i bild ser man den nya klottersaneringshallen och till höger den nya tvätthallen. 

Genom så kallade ”krocktester” kan man även ta reda på ifall olika delar av anläggningen krockar med varandra.

– Det kan till exempel handla om risk för att någon installation ligger för nära en stomme.

Fakta: Högdalsdepån byggs ut 
När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut. En ny spårtunnel byggs också för att ansluta depån och tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen beräknas ta fem år. 

Läs mer: Högdalsdepån är hjärtat i nya tunnelbanan
 

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00